RVVZ 2021 - PŘÍPRAVY ZAČALY

Pozor pozor :-) Začaly přípravy na RVVZ VYSOČINA 2021. Zapište si datum do diářů :-)

RVVZ Vysočina se uskuteční v termínu 15. - 17. října 2021 na Chaloupkách. Akci bude pořádat Rada dětí a mládeže kraje Vysočina, z.s. a Chaloupky. o.p.s.

Připravujeme pro vás program, jehož hlavní myšlenou je motto: "Co škola neumí aneb naše místo ve výchově a vzdělávání.

Sledujte tento web a facebookovou stránku https://www.facebook.com/vysocinskarvvz. Postupně budeme zveřejňovat další informace.

Tatanka a Marťas

... SPOJUJEME ROZDÍLNÉ SVĚTY