Historie VVZ

RVVZ = Regionální Velká výměna Zkušeností


RVVZ VYSOČINA navázala na tradici "Summitů klubů a oddílů", které byly takové malé místní výměny zkušeností a proběhly v Třebíči v letech 1994, 1995, 1996 a 1998. Od roku 2002 probíhá v Kraji Vysočina Regionální velká výměna zkušeností, která se snaží oslovit všechny ty, kteří se věnují výchově a smysluplnému naplňování volného času dětí a mládeže v kraji.

RVVZ VYSOČINA je určena všem vedoucím dětských oddílů jakékoliv organizace, rádcům či instruktorům, pracovníkům center volného času a dalším zájemcům, kteří pracují s dětmi ve volném čase.

2002 TŘEBÍČ - T.O.DAKOTA, DDM HRÁDEK, 43.oddíl Junáka

2003 JIHLAVA - PIONÝR Jihlava

2004 TŘEBÍČ - o.s. KADET

2005 JIHLAVA - JAVOŘICE - Klub přátel E.T.Setona

2006 PELHŘIMOV - HODINA H o.s.

2007 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2008 TŘEBÍČ - DDM HRÁDEK

2009 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2010 PACOV - Občanské sdružení Dveře Pacov

2011 TŘEBÍČ - Občanské sdružení KADET

2012 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou

2013 MIKULOV - 7 DNÍ

2014 TŘEBÍČ - DDM HRÁDEK

2015 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2016 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2017 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2018 KNĚŽICE - CHALOUPKY o.p.s.

2022 KNĚŽICE - RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA  A CHALOUPKY o.p.s.

2023 KNĚŽICE - RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA  A CHALOUPKY o.p.s.


CVVZ je setkávání vedoucích, které pochází z počátku 80.let minulého století. Duší tohoto hnutí byl a je stále Jan Šimáňe GALÉN, který sestavoval programy prvních CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani souběžné programy, ale více se diskutovalo o zaměření programu, vedoucích, březových lístcích, atd.

CVVZ = Celostátní Vzájemná výměna zkušeností

První tři CVVZ proběhly v Ostravě. Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy termín konání kolísal mezi listopadem a únorem.

Čtvrtá CVVZ se konala v roce 1984 v Karviné. Mezi účastníky se vmísil konfident a nápravná opatření na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo se odvrátit rozprášení místních oddílů, ale byla přerušena komunikace s Galénem a někteří vedoucí museli odejít do ústraní.

V těchto dřívějších dobách znamenala zkratka CVVZ něco malinko jiného, než dnes, a to "Celostátní vrcholná výměna zkušeností". Galén totiž tvrdil, že výměny zkušeností vznikají prakticky pořád, když se sejdou dva vedoucí nebo dva oddíly. Když se sejdou všechny oddíly z nějakého území, tak tam vzniká jejich "vrcholná VZ" - VVZ a jen ta jedna je pak CVVZ.

Po revoluci se první novodobá CVVZ konala v roce 1992 v Brně a další pak následovaly v různých dalších městech.

více o historii CVVZ

... SPOJUJEME ROZDÍLNÉ SVĚTY