Historie VVZ

RVVZ = Regionální Velká výměna Zkušeností


RVVZ VYSOČINA navázala na tradici "Summitů klubů a oddílů", které byly takové malé místní výměny zkušeností a proběhly v Třebíči v letech 1994, 1995, 1996 a 1998. Od roku 2002 probíhá v Kraji Vysočina Regionální velká výměna zkušeností, která se snaží oslovit všechny ty, kteří se věnují výchově a smysluplnému naplňování volného času dětí a mládeže v kraji.

RVVZ VYSOČINA je určena všem vedoucím dětských oddílů jakékoliv organizace, rádcům či instruktorům, pracovníkům center volného času a dalším zájemcům, kteří pracují s dětmi ve volném čase.

2002 TŘEBÍČ - T.O.DAKOTA, DDM HRÁDEK, 43.oddíl Junáka

2003 JIHLAVA - PIONÝR Jihlava

2004 TŘEBÍČ - o.s. KADET

2005 JIHLAVA - JAVOŘICE - Klub přátel E.T.Setona

2006 PELHŘIMOV - HODINA H o.s.

2007 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2008 TŘEBÍČ - DDM HRÁDEK

2009 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2010 PACOV - Občanské sdružení Dveře Pacov

2011 TŘEBÍČ - Občanské sdružení KADET

2012 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Pionýrská skupina Údolí slunce, Hamry nad Sázavou

2013 MIKULOV - 7 DNÍ

2014 TŘEBÍČ - DDM HRÁDEK

2015 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2016 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

2017 TŘEBÍČ - SK KG HALAHOJ

2018 KNĚŽICE - CHALOUPKY o.p.s.


CVVZ je setkávání vedoucích, které pochází z počátku 80.let minulého století. Duší tohoto hnutí byl a je stále Jan Šimáňe GALÉN, který sestavoval programy prvních CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani souběžné programy, ale více se diskutovalo o zaměření programu, vedoucích, březových lístcích, atd.

CVVZ = Celostátní Vzájemná výměna zkušeností

První tři CVVZ proběhly v Ostravě. Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy termín konání kolísal mezi listopadem a únorem.

Čtvrtá CVVZ se konala v roce 1984 v Karviné. Mezi účastníky se vmísil konfident a nápravná opatření na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo se odvrátit rozprášení místních oddílů, ale byla přerušena komunikace s Galénem a někteří vedoucí museli odejít do ústraní.

V těchto dřívějších dobách znamenala zkratka CVVZ něco malinko jiného, než dnes, a to "Celostátní vrcholná výměna zkušeností". Galén totiž tvrdil, že výměny zkušeností vznikají prakticky pořád, když se sejdou dva vedoucí nebo dva oddíly. Když se sejdou všechny oddíly z nějakého území, tak tam vzniká jejich "vrcholná VZ" - VVZ a jen ta jedna je pak CVVZ.

Po revoluci se první novodobá CVVZ konala v roce 1992 v Brně a další pak následovaly v různých dalších městech.

1992 BRNO

1993 KARVINÁ

1994 NÁCHOD

1995 NÁCHOD

1996 TŘEBÍČ

1997 KLADNO

1998 BRNO

1999 MOST

2000 ČESKÉ BUDĚJOVICE

2001 OLOMOUC

2002 PRAHA

2003 BRNO

2004 ČESKÉ BUDĚJOVICE

2005 TŘEBÍČ

2006 OSTRAVA

2007 JIHLAVA - TŘEŠŤ

2008 PŘEROV

2009 PLZEŇ

2010 CHRUDIM

2011 HRADEC KRÁLOVÉ

2012 ŠUMPERK

2013 TŘEBÍČ

2014 BRNO

2015 CHRUDIM

2016 JIHLAVA

... SPOJUJEME ROZDÍLNÉ SVĚTY